Bereken de Kans op Bijziendheid bij Uw Kind

“Er bestaat een kans dat in 2050 bijna de helft van de wereldbevolking bijziend is”
– The Brian Holden Institute

Gepubliceerd door het Brien Holden Institute in de American Academy of Ophthalmology 2015

We zitten midden in een bijziendheidsepidemie! Het is daarom van essentieel belang om het zicht van uw kind regelmatig te laten controleren!

Men verwacht dat bijziendheid wereldwijd de belangrijkste oorzaak van permanente blindheid wordt.


Progressieve bijziendheid leidt tot grote zorg onder de Wereldgezondheidsorganisatie, oogspecialisten, zorgverleners en ouders. Een opeenstapeling van wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bijziendheid leidt tot een verhoogd risico op oogziekten die slechtziendheid of blindheid kunnen veroorzaken. Wereldwijd spannen onderzoekers en clinici zich in om een beter zicht te krijgen op de oorzaak van bijziendheid en om de meest effectieve methodes te vinden die progressieve bijziendheid afremmen.

WHO Report 2015

Feiten omtrent bihziendheid in kinderen en jongvolwassenen

  • Bijziendheid in kinderen neemt epidemische vormen aan.
  • 60 jaar geleden was 10-20% van de Chinese bevolking bijziend. Nu is dat 90% van de tieners en jongvolwassenen. In Seoul is 96,5% van de 19-jarige mannen bijziend.
  • In de Verenigde Staten en Europa zijn ongeveer de helft van de jongvolwassenen bijziend, twee keer zo veel als een eeuw geleden.
  • Wereldwijd wordt geschat dat 2,5 miljard mensen (grofweg 1/3 van de wereldbevolking) bijziend is.
Ondanks dat er nog geen sluitende behandelingsmethode is gevonden, zijn er wel een aantal methodes die de progressie aantoonbaar kunnen afremmen of stoppen.

Het belang van regelmatig testen

It is important that children have regular eye examinations, which can identify early signs of visual or ocular irregularities. Early, customised intervention plans can reduce progression and the associated risks from myopia.
Eye tests are even more critical if one or both parents are short-sighted.

Kan progressieve bijziendheid afgeremd worden?

Clinici hebben aangetoond dat de progressie aanzienlijk afgeremd of zelfs gestopt kan worden door het volgen van een op maat gemaakt oogzorgplan.

De screeningstool ‘myopia.care™’is ontworpen om bijziendheid vroegtijdig te signaleren en corrigeren waardoor het risico op progressieve bijziendheid en de daarmee samenhangende oogziekten verminderd wordt.

Aan de hand van factoren met een aantoonbaar klinisch verband wordt berekend of er een kans bestaat dat uw kind bijziendheid ontwikkelt.

‘myopia.care™’ is een innovatief platform dat het voorspellen van bijziendheid vergemakkelijkt en u in contact brengt met een expert. Ons doel is om ouders te ondersteunen in het afremmen en stoppen van de ontwikkeling van bijziendheid in hun kinderen.

Waarmee kan ‘myopia.care™’ helpen?

Door het invullen van een simpele vragenlijst kan beoordeeld worden hoe groot het risico is op bijziendheid en, indien nodig, ontvangt u de contactgegevens van een expert die u van dienst kan zijn. Hierdoor wordt vroege interventie mogelijk gemaakt en zo de kans op een succesvolle afloop vergroot.

‘myopia.care™’ staat niet stil. De applicatie wordt regelmatig ge-updated met gebruik van de nieuwste onderzoeken.

‘myopia.care™’ voorspellende index

U ontvangt een code na het invullen van de vragenlijst. Neem deze code mee naar de door u gekozen oogspecialist, die vermeld staat op onze website. Het geeft hem de mogelijkheid om de resultaten op te vragen die als basis kunnen dienen bij het opstarten van meer gespecialiseerd onderzoek. De resultaten zijn anoniem. Het kind kan alleen geїdentificeerd worden via de code, niet via de naam.

Laat de ogen van uw kind regelmatig testen

De ogen van uw kind dienen regelmatig te worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat alles in orde is. Met name kinderen wennen snel aan een visueel defect en passen zich daarop aan. Het is echter belangrijk dat visuele defecten en afwijkingen van de ogen in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgespoord en gecorrigeerd.
Het hoeft niet altijd myopie te zijn, waardoor uw kind minder goed zicht heeft. Scherp zicht betekent ook niet vanzelfsprekend dat alles in orde is.

Vind de juiste professional (Oogspecialist)

We adviseren ten zeerste om een professional te zoeken die actief is op het gebied van bijziendheid en op de hoogte is van de juiste technologie en ontwikkelingen.

De op ons platform vermelde oogspecialisten zijn actief in de ontwikkeling van het vakgebied. Ze  moeten zich door middel van training kwalificeren om een notering op onze website te verkrijgen.

Besteed tijd buiten

Deze generatie kinderen brengt minder tijd door in de open lucht.

Er zijn sterke aanwijzingen dat buiten doorgebrachte tijd in natuurlijk licht het begin van bijziendheid vertraagt en de uiteindelijke gradatie in bijziendheid vermindert. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat bijziende kinderen meer bijziend worden in de wintermaanden dan in de zomer. Als reden worden kortere periodes in natuurlijk daglicht aangegeven. Diverse studies pleiten ervoor om verschillende periodes buiten door te brengen. Volgens sommige studies kan het besteden van slechts 40 minuten per dag buiten al voordelen opleveren, terwijl andere studies twee uur per dag als ideaal zien.

De kennis hieromtrent blijft groeien, evenals aanwijzingen dat levensstijl en mogelijk voeding invloed uitoefenen op bijziendheid. Wij blijven u hierover informeren. Nieuw onderzoek wijst uit dat vitamine D en luteїne een beschermende werking kunnen hebben bij bijziendheid.

Ortho-K (Orthokeratologie, Vormstabiele Lenzen, CRT - Corneale Refractieve Therapie

Ortho-K contactlenzen zijn harde contactlenzen die ‘s nachts worden gedragen. Ze worden ‘s avonds voor het slapen gaan door de ouders of het kind ingedaan en in de ochtend weer verwijderd. Tijdens het dragen masseren de lenzen de oppervlakte van het oog waardoor het kind de volgende dag glashelder kan zien zonder een bril. Bij bijvoorbeeld een sterk astigmatisme kan het nodig zijn om er overdag  toch een bril bij te dragen. Het is aangetoond dat deze hervorming van het hoornvlies, naast het overdag  helder kunnen zien zonder bril,  aanzienlijk bijdraagt aan het afremmen van bijziendheid. Omdat er speciale vaardigheden en een uitgebreide cornea topografie nodig zijn om deze methode toe te passen, zullen niet alle oogspecialisten de Ortho-K contactlenzen kunnen aanbieden.

Progressieve zachte contactlenzen

Een aantal specialistische zachte contactlenzen (inclusief wegwerplenzen) zijn voorzien van een aangepaste perifere focus. Het is bewezen dat ze hét mechanisme, dat verantwoordelijk is voor progressieve bijziendheid, kunnen afremmen. Het draagcomfort is hetzelfde als van normale zachte contactlenzen en ze zijn geschikt voor kinderen zo jong als zes jaar. Er wordt vaak gedacht dat kinderen geen contactlenzen kunnen dragen, maar de meeste kinderen gaan juist heel goed om met het inzetten van de lens op het oog en kunnen deze ook zelf weer verwijderen. Het is noodzakelijk dat de contactlenzen worden aangemeten door bekwame professionals en dat er regelmatig controles plaatsvinden en dat de hygiëne routines strikt in acht genomen worden.

Atropine oogdruppels

Oogartsen gebruiken atropine druppels tijdens een oogonderzoek om een totaalbeeld te krijgen van het focusprobleem van het oog. De druppels zorgen ervoor dat de pupil niet kleiner kan worden, maar zelfs in een heldere omgeving groot blijft. Het zorgt er tevens voor dat het oog niet zelf de focus kan veranderen en objecten van dichtbij als wazig gezien worden. Bij dit type  klinisch onderzoek wordt 1% atropine gebruikt, maar onderzoek heeft aangetoond dat bijziendheid onder controle gehouden kan worden met slechts 0,01% – 0.05% atropine. Deze zeer lage concentratie heeft minder invloed op het zicht dichtbij en zal daarom geen problemen opleveren tijdens het maken van huiswerk.

Specialistische brillen

Als het dragen van contactlenzen niet mogelijk is, is het noodzakelijk om een bril te dragen om veraf helder te kunnen zien. De beste doeltreffendheid in de studies werd aangetoond door de defocusserende lenzen (MiYOSMART met D.I.M.S.-technologie), speciaal ontwikkeld voor de behandeling van bijziendheid. Het voorvlak van deze lenzen bevat honderden kleine segmenten, die elk een myopische defocus afbeelden. Bij het kijken door een gebied met pupilgrootte is een scherp en onscherp beeld in het oog dus altijd gegarandeerd. Tegelijkertijd maakt de structuur van de lens het mogelijk de buitengewone groei in de lengterichting van het oog af te remmen en zorgt voor een helder zicht.

Bifocale brillenglazen (met bovenin een gedeelte om veraf scherp te zien en onderin het leesgedeelte) of multifocale brillenglazen kunnen, ten opzichte van de standaard enkelvoudige brillenglazen, een klein voordeel opleveren in het terugdringen van bijziendheid. Uit de huidige literatuur blijkt dat dit de minst effectieve manier is uit alle behandelmethodes van bijziendheid.  Brillenfabrikanten doen onderzoek naar  brillen die speciaal ontwikkeld zijn om bijziendheid te onder controle te houden. Op dit moment zijn deze brillen alleen te koop in een klein aantal landen en is gebleken dat op maat gemaakte brillen slechts een ‘gematigd resultaat’ opleveren in het afremmen van bijziendheid. Deze brillen kunnen handig zijn bij een gecombineerde aanpak om bijziendheid onder controle te houden.

myopia.care probeert om een zo compleet mogelijk aanbod van behandelingen aan te bieden en adviseert professionals om een behandelplan in te zetten dat gestoeld is op een onderbouwde aanpak met gebruik van het gehele aanbod van geaccrediteerde strategieën en producten.

Scroll naar boven